open
close

De WAB houdt totaal geen rekening met seizoensteelten.

Robert van Meer, zachtfruitteler De Ruwenberg

De agrarische sector kent in Nederland een rijk verleden. Het telen van gewassen gaat veelal over van generatie op generatie. Ook Robert van Meer wil het stokje graag overnemen van zijn ouders. En daarmee een mooi bedrijf met de inzet van tijdelijke krachten als vast gegeven, een gezonde toekomst geven.

“Technisch kan alles”, legt Van Meer uit. “Je kunt aardbeien en frambozen in de winter telen, al wegen de kosten niet op tegen de baten. De teelt van zacht fruit beweegt met de klimatologische omstandigheden én de vraag mee. In de zomer willen mensen aardbeien in de supermarkt kunnen kopen, maar nu in veel mindere mate. In de piek van het seizoen hebben we ruim 250 oogstmedewerkers in dienst om zacht fruit handmatig te plukken. Dat gaat niet met machines. Het zachtfruitseizoen duurt ongeveer drie maanden en we planten gefaseerd zodat we in deze maanden continu kunnen leveren. Hiervoor hebben we een slim planningssysteem waarmee alle tijdelijke seizoenskrachten exact weten wanneer en hoeveel ze kunnen werken. Wij zijn per definitie afhankelijk van tijdelijke krachten vanwege het ontbreken van jaarrond werk. De hoge WW-premie en transitievergoeding van de WAB leiden tot een kostenverhoging van dik 6%. Er wordt geen rekening gehouden met de agrarische sector die de hogere kosten van tijdelijk werk niet kan ontlopen door vaste contracten aan te bieden. Regelgeving is prima, maar door de kostenverhoging van tijdelijke arbeid gaat niet één ondernemer extra mensen in vaste dienst nemen. Hierdoor leeft bij ons de vraag of in Nederland nog wel teelt van seizoensproducten kan plaatsvinden. We zijn nu koploper van de wereld, maar voor hoelang nog? Die positie mag niet verloren gaan. Daarmee duperen we niet alleen onszelf, maar ook onze toeleveranciers; bedrijven met mensen in vaste dienst.”

Contact

Voor meer informatie:

T +31 (0)70 349 01 73
T +31 (0)70 349 03 95