open
close

De WAB probeert een probleem op te lossen dat er niet is.

Harold van Velzen, PLUS supermarkten Lopik

Goed inzetbare arbeidskrachten zijn voor een supermarkt de grootste zorg, waarmee veel kosten gemoeid zijn. Met dat gegeven plannen supermarkteigenaren als Harold van Velzen vaste en tijdelijke krachten slim in. Continu balancerend tussen pieken en dalen in de winkel, wensen van de medewerkers en onvoorziene omstandigheden.

“Het is altijd goed om te kijken waar het beter kan op de arbeidsmarkt”, meent Van Velzen. “Maar dan moet de oplossing ook wel iets toevoegen aan de praktijk. Naast 39 vaste medewerkers heb ik 77 tijdelijke krachten in dienst die parttime en op oproepbasis werken. Dan moet je denken aan scholieren, studenten, herintredende moeders en 65-plussers. Die willen niet elke week hetzelfde aantal uren draaien. Een scholier wil in vakanties meer werken, terwijl onze herintredende moeders dan juist thuis willen zijn voor de kinderen. Een student heeft op zijn beurt weer tentamenperiodes die veel tijd vergen. Nu hebben we de vrijheid om dit in goed overleg met elkaar op te lossen. Daar komen we altijd uit! De WAB zou dus een probleem oplossen dat er niet is. Het creëert er eerder een. Als ik hun een contract van 15 uur moet aanbieden, zit iedereen eraan vast. Daar komt bij dat ik in de kerstperiode minimaal 20% meer omzet heb dan normaal. Dan ben ik blij dat er een vaste groep gemotiveerde mensen inzetbaar is. Zij helpen ook met het opvangen van ziekte van het vaste personeel. Nu moet ik dat straks vier dagen van tevoren al aanmelden. Maar weet jij vier dagen van tevoren dat je ziek wordt? Ook financieel is het geen feest. Ik heb doorgerekend dat alleen al de hogere WW-premie leidt tot 3,5% meer loonkosten. Door dit soort regels zullen minder kleinere, lokale supermarkten het hoofd boven water kunnen houden.”

Contact

Voor meer informatie:

T +31 (0)70 349 01 73
T +31 (0)70 349 03 95