open
close

De oproepbepalingen gaan ten koste van de flexibiliteit in de sector.

Carolien van Vliet, Loonbedrijf Van Vliet

De Cumelasector behoort tot de grootste werkgevers van het platteland. Veelal familiebedrijven die mens en materieel verhuren voor onder meer grondverzetwerkzaamheden, agrarisch loonwerk en beheer van de openbare, groene ruimte. En waarin tijdelijke krachten onmisbaar zijn, meent leidinggevende Carolien van Vliet.

“Ons soort bedrijven kenmerkt zich door seizoenswerk op alle fronten”, zegt Van Vliet. “Denk aan oogsten, gladheidsbestrijding, water geven bij droogte of juist water pompen bij hevige regen. We kunnen veel plannen, maar we blijven afhankelijk van het weer. Door de jaren heen hebben we met extra activiteiten een bredere spreiding voor onze 60 vaste medewerkers gerealiseerd. Maar oproepkrachten zijn voor ons enorm belangrijk. Dan praat je over jongeren tot 25 jaar die graag iets bijverdienen en 65-plussers met een nulurencontract die bij ons werken omdat ze het leuk vinden, niet omdat ze ervan moeten leven. Daartussen zit ook nog een gemotiveerde groep medewerkers die bewust kiest voor een nulurencontract. Ze zijn dan niet in vaste dienst, maar het zijn wel volwaardige Van Vliet-mensen, in onze kleding en met ons DNA. Ik ben een groot voorstander van goede cao’s en duidelijke afspraken zodat we de sector aantrekkelijk houden om in te werken. De WAB-bepalingen rond het oproepen van tijdelijke krachten zijn echter onuitvoerbaar. Wanneer ik hun vier dagen van tevoren moet laten weten wanneer zij moeten werken, kunnen we deze groep medewerkers voor heel veel werk niet meer inzetten. Met als gevolg dat jongeren geen werkervaring op kunnen doen en de ouderen definitief buitenspel worden gezet in het arbeidsproces. Dan moeten onze vaste medewerkers meer overuren draaien. Of we gaan zzp’ers inhuren. Iets wat ten koste gaat van de flexibiliteit die onze sector zo kenmerkt. Dat kan toch nooit de bedoeling van de WAB zijn?”

Contact

Voor meer informatie:

T +31 (0)70 349 01 73
T +31 (0)70 349 03 95