open
close

Hoge Raad: verplicht einde aan slapende dienstverbanden

Werkgevers mogen medewerkers die langdurig ziek zijn en niet meer in het bedrijf aan het werk kunnen komen, niet nog jaren tegen hun zin in dienst houden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Werkgevers maken nogal eens gebruik van zogenoemde slapende dienstverbanden om de verplichte transitievergoeding (nog) niet te hoeven betalen. De Hoge Raad vindt echter dat werkgevers in beginsel verplicht zijn om zo’n slapend dienstverband te beëindigen als de langdurig arbeidsongeschikte medewerker dat wil.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben begrip voor de uitspraak van de Hoge Raad, maar zeker ook voor werkgevers die medewerkers slapend in dienst houden. De hoogte van de transitievergoeding kan flink oplopen en voor kleinere werkgevers is dat niet altijd zo maar op te brengen, en zeker niet nadat zij al twee jaar het loon van de zieke werknemer hebben doorbetaald. Daarom hebben de ondernemersorganisaties ook lang gelobbyd voor compensatie van die transitievergoeding door het UWV.

Die compensatie komt er met ingang van 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Daarmee is de verplichte transitievergoeding in elk geval geen reden meer om nog slapende dienstverbanden aan te houden voor langdurig arbeidsongeschikte medewerkers, zo oordeelt ook de Hoge Raad.
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het UWV zo snel mogelijk duidelijk moet maken dat ondernemers nu al een aanvraag kunnen indienen en alvast het bewijs krijgen dat zij voor die transitievergoeding gecompenseerd worden. Dat neemt veel onzekerheid bij ondernemers weg.