Be?indiging van de arbeidsovereenkomst


be?indiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: alles wat je moet weten

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt, kan dit voor zowel werkgevers als werknemers een ingrijpende gebeurtenis zijn. Het kan echter om verschillende redenen gebeuren en er zijn verschillende manieren waarop de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. In dit artikel bespreken we alle belangrijke aspecten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zodat je als werknemer weet wat je rechten zijn en als werkgever weet hoe je dit op de juiste manier kunt aanpakken.

Wat is beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst betekent dat de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld bij het aflopen van een tijdelijk contract, ontslag of opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Wettelijke redenen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Er zijn verschillende wettelijke redenen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hieronder bespreken we de belangrijkste:

1. Einde van rechtswege

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen omdat de afgesproken periode is verstreken, zoals bij een tijdelijk contract. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege en is er geen sprake van ontslag.

2. Ontslag

Een werkgever kan een werknemer ontslaan om verschillende redenen, bijvoorbeeld bij disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie, bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte. Hiervoor moet de werkgever wel een ontslagprocedure volgen en toestemming krijgen van het UWV of de kantonrechter.

3. Opzegging door werknemer

Een werknemer kan ook zelf de arbeidsovereenkomst opzeggen, bijvoorbeeld bij het vinden van ander werk of bij arbeidsconflicten. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de opzegtermijn die in het arbeidscontract staat vermeld.

Manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen

Er zijn verschillende manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hieronder bespreken we de belangrijkste:

1. Opzegging

Opzegging van de arbeidsovereenkomst kan door zowel de werkgever als de werknemer worden gedaan. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de opzegtermijn die in het arbeidscontract staat vermeld en eventuele opzegverboden. Als de opzegging niet op de juiste manier is gedaan, kan dit leiden tot een onrechtmatig ontslag.

2. Ontbinding door de kantonrechter

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, maar hiervoor geen toestemming krijgt van het UWV, kan de werkgever naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst dan ontbinden als er sprake is van een redelijke grond, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie.

3. Beëindiging met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen ook in onderling overleg besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit wordt beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Hierbij worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de opzegtermijn en eventuele ontslagvergoeding.

Opzegtermijnen en opzegverboden

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten werkgever en werknemer rekening houden met de opzegtermijn die in het arbeidscontract staat vermeld. Als er geen opzegtermijn is afgesproken, geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband en varieert van één tot vier maanden. In sommige gevallen gelden er opzegverboden, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of lidmaatschap van een vakbond.

Ontslagvergoeding

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan een werknemer in sommige gevallen recht hebben op een ontslagvergoeding. Dit is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de hoogte van het salaris.

Rechten van werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Als werknemer heb je bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst verschillende rechten. Zo heb je recht op de opzegtermijn die in het arbeidscontract staat vermeld, heb je in sommige gevallen recht op een ontslagvergoeding en heb je recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de voorwaarden. Daarnaast heb je recht op een getuigschrift en moeten eventuele openstaande vakantiedagen worden uitbetaald.

Wat te doen bij onterechte beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

Als je als werknemer vindt dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst onterecht is, kun je verschillende stappen ondernemen. Zo kun je bezwaar maken tegen het ontslag bij het UWV of de kantonrechter, of een procedure starten om schadevergoeding te eisen. Het is aan te raden om hierbij juridische hulp in te schakelen.

Veelgestelde vragen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst

 • Wat gebeurt er als de opzegtermijn niet wordt nageleefd?
  Als de opzegtermijn niet wordt nageleefd, kan dit leiden tot een onrechtmatig ontslag en kan de werknemer recht hebben op een schadevergoeding.
 • Heeft een werknemer altijd recht op een ontslagvergoeding?
  Nee, een werknemer heeft alleen in bepaalde gevallen recht op een ontslagvergoeding, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of langdurig dienstverband.
 • Kan een werkgever een werknemer zomaar ontslaan?
  Nee, een werkgever kan niet zomaar een werknemer ontslaan. Hier zijn wettelijke regels voor en een werkgever moet een ontslagprocedure volgen en toestemming krijgen van het UWV of de kantonrechter.
 • Heeft een werknemer recht op een uitkering bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst?
  Als een werknemer voldoet aan de voorwaarden, heeft hij recht op een WW-uitkering bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze uitkering is gebaseerd op het laatst verdiende salaris.
 • Wat is het verschil tussen opzeggen en ontbinden van de arbeidsovereenkomst?
  Bij opzegging wordt de arbeidsovereenkomst door een van beide partijen beëindigd, terwijl bij ontbinding de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt beëindigd.
 • Mag een werkgever een werknemer ontslaan bij ziekte?
  Nee, een werkgever mag een werknemer niet ontslaan bij ziekte. Er geldt dan een opzegverbod.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan ingrijpend zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende wettelijke regels en rechten die hierbij komen kijken. Als werknemer is het aan te raden om juridische hulp in te schakelen bij onterechte beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als werkgever is het belangrijk om de juiste procedure te volgen en eventuele juridische risico's te vermijden.

Conclusie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen plaatsvinden en kan ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende wettelijke regels en rechten die hierbij komen kijken. Als werknemer is het aan te raden om juridische hulp in te schakelen bij onterechte beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als werkgever is het belangrijk om de juiste procedure te volgen en eventuele juridische risico's te vermijden.

Veelgestelde vragen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst

 • Wat gebeurt er als de opzegtermijn niet wordt nageleefd?
  Als de opzegtermijn niet wordt nageleefd, kan dit leiden tot een onrechtmatig ontslag en kan de werknemer recht hebben op een schadevergoeding.
 • Heeft een werknemer altijd recht op een ontslagvergoeding?
  Nee, een werknemer heeft alleen in bepaalde gevallen recht op een ontslagvergoeding, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of langdurig dienstverband.
 • Kan een werkgever een werknemer zomaar ontslaan?
  Nee, een werkgever kan niet zomaar een werknemer ontslaan. Hier zijn wettelijke regels voor en een werkgever moet een ontslagprocedure volgen en toestemming krijgen van het UWV of de kantonrechter.
 • Heeft een werknemer recht op een uitkering bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst?
  Als een werknemer voldoet aan de voorwaarden, heeft hij recht op een WW-uitkering bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze uitkering is gebaseerd op het laatst verdiende salaris.
 • Wat is het verschil tussen opzeggen en ontbinden van de arbeidsovereenkomst?
  Bij opzegging wordt de arbeidsovereenkomst door een van beide partijen beëindigd, terwijl bij ontbinding de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt beëindigd.
 • Mag een werkgever een werknemer ontslaan bij ziekte?
  Nee, een werkgever mag een werknemer niet ontslaan bij ziekte. Er geldt dan een opzegverbod.

De Invloed van de Nieuwe Wet Duurzame Arbeidsmarkt op Ondernemerschap

Daan | 20-08-2023 Meer

De Nieuwe Wet Duurzame Arbeidsmarkt en de Invloed op Opleiding en Training

Daan | 12-08-2023 Meer

De Nieuwe Wet Duurzame Arbeidsmarkt: De Impact op de Gezondheid en Veiligheid op de Werkplek

Daan | 24-07-2023 Meer